Stefan Lyager

Softwareudvikler
Tlf. 51 94 66 82
stefan@stefanlyager.dk

Profil

Jeg er freelance softwareudvikler med base i Trekantområdet.

Med erfaring indenfor både frontend- og backend-udvikling arbejder jeg ofte som fullstack-udvikler. På frontenden ligger min ekspertise indenfor Javascript/TypeScript med fokus på React. På backenden har jeg stor erfaring med .NET og .NET Core-udvikling og har bl.a. lavet integrationer til et væld af forskellige systemer. På databasesiden har jeg arbejdet meget med SQL Server.

Jeg har over 15 års erfaring fra en række forskellige brancher, bl.a. industri/produktion og finans.

Som arbejdsform er jeg vant til at arbejde agilt, fx med scrum, continuous integration/delivery og test-driven development. Jeg er fortrolig med DevOps-tankegangen og har erfaring med Microsoft Azure såvel som Azure Devops.

Tag et kig på mit CV og kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om, hvordan jeg kan hjælpe jer.


Tekniske Færdigheder

 • .NET
 • Azure
 • ASP.NET MVC
 • SQL Server
 • REST
 • JavaScript
 • Redux
 • Styled Components
 • Responsive Design
 • Scrum
 • Design Patterns
 • Containerization
 • Unit Testing
 • Component Tests
 • .NET Core
 • Azure DevOps
 • ASP.NET Web APIs
 • Distribuerede Systemer
 • Web Services
 • TypeScript
 • Webpack
 • GraphQL
 • Browserkompatibilitet
 • Continuous Integration
 • Databasedesign
 • Docker
 • Dependency Injection
 • End-to-end Tests
 • C#
 • ASP.NET
 • Visual Studio
 • Micro Services
 • NoSQL
 • React
 • Esbuild
 • Visual Studio Code
 • Agile Metoder
 • Continuous Deployment
 • Pair Programming
 • Git
 • Test Driven Development
 • Behavior Driven Development

Erfaring

Trackunit

Ekstern Konsulent 2023/02 - 2023/07

Trackunit leverer telemetry-løsninger til overvågning og monitorering af maskiner i byggebranchen.

Jeg var tilknyttet team "Analytics and Insights", hvor jeg udviklede nye features og extensions til IoT-platformen Iris. Mit primære arbejde var på frontenden, som er baseret på React og Typescript. Arkitekturen er bygget op omkring micro frontends (module federation) ovenpå en række public og private API’er (GraphQL og REST).

 • Frontendudvikling med React, TypeScript og Tailwind CSS
 • Udvikling af private såvel som public GraphQL API’er med Apollo Server
 • Unit tests, component tests og end-to-end tests med Jest, React Testing Library og Cypress

LEGO

Ekstern Konsulent 2022/01 - 2023/01

LEGO er en legetøjskoncern, som er verdenskendt for legoklodsen.

Jeg deltog i udviklingen af LEGO Mindstorms, som er en serie af programmerbare robotter. En stor del af arbejdet foregik på Mindstorms App'en, som er indgangen til programmering af Mindstorms-robotterne.

Derudover løste jeg opgaver på de andre lag i stack’en, som bl.a. består af en compiler (Scratch til MicroPython), et MicroPython runtime og forskellige native apps som indkapsler Mindstorms-applikationen.

 • Frontendudvikling med React, TypeScript og SASS
 • Test med Jest og WebdriverIO
 • Udvikling på native apps, primært til Android (Kotlin) og Windows (.NET)
 • CI/CD pipelines i GitLab

Grundfos

Ekstern Konsulent 2020/11 - 2022/01

Grundfos er verdens største producent af pumper og elektronik til styring af pumper.

Jeg arbejdede i Digital Development på udviklingen af Grundfos Utility Connect, et IoT system for monitorering og styring af pumper og installationer til spildevand.

 • Backendudvikling af micro service architecture med C#, .NET Core, Web APIs, xUnit m.m.
 • Distribueret PostgreSQL (Citus) til lagring af time series data
 • Frontendudvikling med React, TypeScript, Styled Components, Jest m.m.
 • Containerization med Docker, Kubernetes og Helm
 • Hosting på Microsoft Azure med CI/CD pipelines i Azure Devops

Danfoss

Ekstern Konsulent 2016/03 - 2020/04

Danfoss er mest kendt for sine termostater, men producerer også en lang række andre energieffektive løsninger indenfor bl.a. varme, køleteknik, hydraulik og frekvensomformere.

Jeg var tilknyttet Danfoss' Web & API team og deltog i udvikling og vedligehold af virksomhedens offentlige websites samt en række interne webløsninger og API'er. Derudover deltog jeg i proof of concept-udvikling af en løsning til single sign on (Danfoss Identity Provider). Endelig assisterede jeg i migrering af on-premise løsninger til Microsoft Azure og Azure DevOps.

 • Udvikling af single page applications med bl.a. React og Typescript.
 • API-udvikling (typisk REST API'er) med .NET Core
 • Migrering af bl.a. on-premise SQL Server-databaser, SSDT-pakker og IIS websites
 • Udvikling til Microsoft Azure og brug af Azure DevOps. Herunder bl.a. opsætning af CI/CD pipelines, integrationer til JFROG Artifactory, SonarCloud m.m.
 • Migrering og opgradering af forskellige legacy-projekter til .NET Core

Air Support

Ekstern Konsulent 2015/12 - 2016/01

Air Support udvikler planlægnings- og optimeringsløsninger til flyindustrien og har en betydelig markedsandel indenfor systemer til flight planning.

Jeg deltog i udviklingen af en prototype til varsling og opsætning af kriterier for varsling ifm. dårlige vejrforhold. Mit primære fokus var en responsive frontend med integration til backend systemer via WCF web services.

 • Udvikling af responsive frontend med ASP.NET MVC og Twitter Bootstrap.
 • Udvikling af custom Bootstrap theme med LESS.
 • Distribueret løsning med WCF web services.
 • Dependency injection med Unity.
 • Versionsstyring med Team Foundation Server.

Ballum IT

Ekstern Konsulent 2013/11 - 2015/12

Ballum IT leverer skræddersyede webløsninger til mindre og mellemstore virksomheder, primært i det sønderjyske. Derudover leverer de infostandere med deres eget standardsystem: InfoComplete.

Jeg deltog i videreudvikling og vedligehold af både skræddersyede webløsninger, men også standardsystemet InfoComplete.

 • Udvikling på standardsystem baseret på ASP.NET MVC med Twitter Bootstrap.
 • Udvikling af frontends med bl.a. TypeScript.
 • Udvikling af backend i C#.
 • Databasedesign på Microsoft SQL Server og MySQL.
 • Udvikling af systemer til drift på cloud-platformen Windows Azure.

MicroTech Software

Ekstern Konsulent 2014/04 - 2015/06

MicroTech Software leverer rammesystemer til brug i forsikrings- og finansbranchen.

Jeg deltog i udviklingen af en webbaseret løsning til beregning af forsikringspræmier og bestilling af forsikringer.

 • Udvikling af responsive frontend i ASP.NET MVC med Twitter Bootstrap, KnockoutJS, jQuery og en række andre Javascript-libraries.
 • Implementering af frontends med udgangspunkt i designmønstret Model-View-ViewModel.
 • C# udvikling af backend samt databaseudvikling og design på Microsoft SQL Server.
 • Integration til både interne og eksterne services via REST og web services.

Nordic Aviation Capital

Ekstern Konsulent 2013/12 - 2014/04

Nordic Aviation Capital leverer leasingydelser indenfor flyindustrien. Virskomheden er indehaver af en flåde på 200 fly, som leases ud til flyselskaber over hele verden.

Jeg deltog i udviklingen og videreudviklingen af virksomhedens administrative systemer.

 • Udvikling af responsive frontends i ASP.NET MVC med Twitter Bootstrap og Backbone.js.
 • Udvikling af backend i C#.
 • Databasedesign på Microsoft SQL Server.
 • Integration til eksterne systemer, bl.a. Navision C5.
 • Unit tests med MSTest.

ATEA

Ekstern Konsulent 2012/06 - 2013/11

ATEA er leverandør af IT-infrastruktur i Norden og Baltikum.

Jeg deltog i udviklingen af IT-løsninger til den nyopstartede afdeling, Atea Tele, et mobilselskab med fokus på salg til erhvervskunder.

 • Udvikling af backend windows services i C#.
 • Udvikling af frontends til selvbetjening, kundeadministration og kundeservice med ASP.NET MVC og KnockoutJS.
 • Integration til bl.a. billing system, datawarehouse, betalingsgateway og CPR-register via REST og SOAP interfaces.
 • Unit tests med xUnit, Moq og AutoFixture samt acceptance tests med SpecFlow.

Saxo Bank

Ekstern Konsulent 2011/03 - 2012/01

Saxo Bank er en investeringsbank, som driver en online platform til handel med valuta og værdipapirer.

Jeg deltog i udviklingen af Open API, som er et kombineret REST og WebSocket API. Formålet med projektet var at udstille et ensartet interface til samtlige handelsapplikationer.

 • Udvikling af REST/WebSocket services.
 • Evaluering af 3. parts WebSocket gateways.
 • Udvikling og test af integration mellem pub/sub message bus og WebSocket gateway i samarbejde med leverandører.
 • Udvikling af testklienter med hhv. WinForms og ASP.NET/jQuery-interface.
 • Udvikling af MSI-installationspakker med Windows Installer XML (WiX).
 • Unit tests med MSTest og Rhino Mocks.
 • Automatisering af acceptance tests med SpecFlow.
 • Performance tests og distribuerede load tests.
 • Konfiguration af build server/continuous integration.

e-Boks

Ekstern Konsulent 2009/10 - 2011/02

e-Boks giver private såvel som virksomheder mulighed for at modtage deres post fra en lang række virksomheder og offentlige institutioner elektronisk.

Jeg deltog i udviklingen af en tilsvarende løsning til de offentlige webportaler borger.dk og virk.dk. Samtidig deltog jeg i udviklingen af den offentlige SMS-løsning: NemSMS.

 • Udvikling af websites baseret på .NET, C#, VB.NET med dertilhørende webteknologier som ASP.NET, XHTML, CSS og JavaScript.
 • Udvikling af forskellige Windows services, bl.a. med integration til SMS-gateway.
 • Udvikling og vedligehold af WinForms-applikationer til administrativt brug.
 • Kommunikation med DB2-mainframe via ZSRør og WebSphere MQ.
 • Integration med OPSWAT MetaScan til virusscanning af dokumenter.

MYC4

Systemarkitekt 2008/06 - 2009/08

MYC4 tilbyder en webbaseret e-commerce-løsning til formidling af lån til mindre og mellemstore afrikanske virksomheder. Platformen giver almindelige mennesker mulighed for at tjene penge samtidig med at gøre en god gerning ved at yde et lån til en afrikansk iværksætter.

Jeg ledede udviklingsholdet i Uganda og var ansvarlig for den tekniske løsning. Derudover havde jeg ansvaret for serverdriften i samarbejde med eksterne leverandører.

 • Udvikling af website samt backend systemer baseret på .NET, C# og SQL Server med dertilhørende webteknologier som ASP.NET, Web Services, XHTML, CSS, JavaScript, ASP.NET AJAX og jQuery.
 • Udarbejdelse af arkitektur for platformen. Systemet var distribueret og bestod af en række forskellige services.
 • Team lead for udviklingshold i Uganda bestående af 10 udviklere.

WorldPartner Inc.

Teknisk Projektleder 2007/02 - 2008/05

WorldPartner tilbyder professionelle IT-outsourcingydelser med dansk on-site ledelse i Manila på Filippinerne.

Jeg var team lead for et udviklingshold, som arbejdede på en større distribueret løsning til kameraovervågning. Som en del af projektet assisterede jeg kameraproducenter i Taiwan med test og debugging af specialudviklet firmware.

Derudover ledede jeg udviklingshold i WorldPartners konsulentafdeling. Afdelingen fokuserede primært på webløsninger, enten specialudviklede eller bygget op omkring forskellige Content Management Systemer.

 • Udvikling af større distribueret løsning i C#, baseret på bl.a. WCF services.
 • Analyse og estimering af projekter.
 • Team lead for udviklingshold bestående af 5 til 7 mand.
 • Involveret i rekruttering samt undervisning af medarbejdere.

Dynamicweb Software

Udviklingskonsulent 2006/07 - 2007/02

Dynamicweb Software leverer webløsninger til virksomheder i Danmark og udland baseret på deres eget Content Management System.

Jeg var ansvarlig for en større implementering af Dynamicweb eCommerce for Blockbuster i Danmark.

Derudover deltog jeg i kundespecifik udvikling på forskellige webløsninger baseret på Dynamicweb CMS. Typisk var der tale om lidt større projekter, hvor Dynamicwebs partnere havde brug for assistance.

 • Udvikling af web- og e-commerce-løsninger baseret på Dynamicweb CMS og eCommerce.
 • Integration med en række forskellige systemer, bl.a. betalingsgateways, SMS-gateways, ERP-systemer og leverandører af filmbeskrivelser og trailere.

MCB

Programmør 2005/05 - 2006/06

MCB leverer webløsninger til danske virksomheder baseret på deres eget Content Management System kaldet MasterPiece.

Jeg deltog i udviklingen af kundespecifikke løsninger til mange forskellige brancher, heriblandt diskoteker, campingpladser, campingforhandlere og golfklubber. Derudover deltog jeg i videreudviklingen af MCB's Content Management System, MasterPiece.

 • Udvikling af kundespecifikke webløsninger baseret på MasterPiece CMS med teknologier som ASP.NET, C#, ASP, JavaScript, AJAX, XHTML, CSS og SQL Server.
 • Integration med eksterne systemer som KMD Webbetaling, SMS-gateways, betalingsgateways, ERP-systemer m.m.
 • Videreudvikling af MCB's Content Management System, MasterPiece.

WM-data

Systemudvikler 2004/10 - 2005/04

WM-data leverer bl.a. ERP-løsninger baseret på Navision til virksomheder i tekstil-, sko- og sportsbranchen.

Jeg deltog i udviklingen af kundespecifikke løsninger, typisk baseret på brancheløsningen Navision Variant.

Ifm. mit arbejde hos WM-data blev jeg certificeret som Navision-udvikler.

 • Tilretning og udvikling af kundespecifikke løsninger, typisk baseret på Navision Variant. Der var som oftest tale om kunder i tekstilbranchen.
 • Udvikling af nye moduler til Navision Variant, bl.a. modul til Product Data Management.

Uddannelse

2002 - 2004

Datamatiker

Erhvervsakademi Midtjylland, Ikast

1998 - 2001

Højere Handelseksamen (HHx)

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium, Skjern

1988 - 1998

Folkeskolens Afgangseksamen (9. klasse)

Amagerskolen, Skjern

Certificeringer

2008

Microsoft Certified Professional Developer: Web Developer

Exam 70-547: Designing and Developing Web-Based Applications Using the Microsoft .NET Framework

2008

Microsoft Certified Technology Specialist

Exam 70-528: Microsoft .NET Framework 2.0 - Web-based Client Development

2007

Microsoft Certified Professional

Exam 70-536: Microsoft .NET Framework - Application Development Foundation

2005

Microsoft Certified Navision Programmer